DeFi? Ale Co To Jest? Wprowadzenie Do Zdecentralizowanych

ETH jest wymagana do przelewów oraz do realizacji inteligentnych kontraktów, takich jak aplikacji DApps i inteligentnych kontraktów, Ethereum oferuje również możliwość cyfrowego tworzenia tzw. Aplikacje krypto DeFi nie potrzebują takich pośredników, co w rezultacie potencjalnie daje użytkownikom więcej kontroli, większą elastyczność, szybsze transakcje oraz niższe koszty. A wszystko to może odbywać się bez udziału banków […]

Seasonal Trend Points to an End-of-Year Stock Rally

If you are a more active trader, you will want to use these charts a little more loosely. Whereas, a 1 year time period is 10% of the total data in a 10 year chart. These charts are created by breaking history into monthly segments. That could be the final harsh stretch to endure before […]

5 ukrytych funkcji w opcjach programisty na Androidzie

Jednak zanim to zrobisz, konieczne jest wykonanie kilku prostych kroków, które pokażemy poniżej. Do tego czasu możesz rozpocząć przewijanie w dół, aby wyświetlić wszystkie zaawansowane funkcje, które możesz włączyć i wykorzystać z tego tajnego menu. Po wykonaniu tej czynności u dołu ekranu pojawi się krótka notatka informująca, że ​​tryb programisty został włączony. Aby aktywować Opcje […]

Tauron rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2021

Zapisz moje dane, adres e-mail i witrynę w przeglądarce aby wypełnić dane podczas pisania kolejnych komentarzy. Kiedy mówimy o dywidendzie Tauron, mamy na myśli określoną kwotę pieniędzy, która jest wypłacana akcjonariuszom danego przedsiębiorstwa. Dywidenda jest wypłacana w oparciu o wypracowane wyniki finansowe, co oznacza, że jeśli dany rok był dla firmy dobry, dywidenda będzie wyższa. […]

§ 40 tech. war. budynków Place zabaw i miejsca rekreacyjne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Warto jednak pamiętać, aby w dokumentacji projektowej wymagać zgodności z aktualnym wydaniem wieloczęściowej normy PN-EN 1176. To znaczy, że na placach zabaw w miejscach publicznych nie powinny być montowane lekkie zabawki ogrodowe oznaczone znakiem CE, trampoliny ogrodowe oraz huśtawki dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, bo te nie spełniają wymagań odpowiedniej normy. Zmieniła się […]